KB-Lab. Members

Staff:

Professor (Specially Appointed) : Makoto HARAGUCHI
E-mail : mh(at)ist.hokudai.ac.jp
URL : http://www-kb.ist.hokudai.ac.jp/~mh-j/

Professor : Masaharu YOSHIOKA
E-mail : yoshioka(at)ist.hokudai.ac.jp
URL : http://www-kb.ist.hokudai.ac.jp/~yoshioka/

Assistant Professor : Yoshiaki OKUBO
E-mail : yoshiaki(at)ist.hokudai.ac.jp


Graduate Students:

Kota HIOKI

He Yu LIU

Kuo LIU

Takanori NAKAGAWA

Keisuke SASAHARA

Zihao SONG

Norihiko TATSUNAMI


Undergraduate Students:

Daisuke IIDA

Ryosuke KATAYOSE

Ryunosuke KEIRA

Yoshiaki KOITABASHI

Kohei NAKAYAMA

Masanami SAKAMAKI


Research Students:

Lei YIN